16. marec 2019

Sestava organov društva v mandatnem obdobju 2019 - 2023

Člani Kulturnega društva Rogoznica so se 15. marca 2019 sestali na rednem letnem občnem zboru, na katerem so med drugim izvolili člane organov društva za mandatno obdobje 2019 - 2023. Sestava organov se z izjemo nadzornega odbora ni spremenila in je v novem mandatu naslednja:

Izvršni odbor:

 • Nino Galun: predsednik,
 • Bogomir Širovnik: podpredsednik,
 • Janez Kocmut: podpredsednik,
 • Jernej Tili: tajnik,
 • Ivana Toplak: blagajničarka in
 • Marjan Cajnko: član izvršnega odbora, gospodar Doma krajanov Rogoznica.

Člani izvršnega odbora so tudi predstavniki posameznih sekcij.

Nadzorni odbor:

 • Franc Rašl,
 • Vid Lačen,
 • Aljaž Vojsk,
 • Vladimir Tili in
 • Blanka Širovnik.

Disciplinska komisija:

 • Franc Čuček,
 • Andrej Cajnko in
 • Slavko Ciglar.