30. januar 2019

Vabilo na občni zbor društva

Izvršni odbor Kulturnega društva Rogoznica sklicuje na podlagi drugega odstavka 24. člena Statuta Kulturnega društva Rogoznica z dne 23. 3. 2013 redni letni občni zbor Kulturnega društva Rogoznica, ki bo v petek, 15. marca 2019 ob 18.00 v Domu krajanov Rogoznica.

Dnevni red:

 • Uvodni nagovor predsednika Kulturnega društva Rogoznica,
 • Izvolitev delovnega predsedstva,
 • Izvolitev verifikacijske komisije,
 • Izvolitev zapisnikarja in overoviteljev zapisnika,
 • Poročilo verifikacijske komisije,
 • Poročilo predsednika o delovanju društva v preteklem koledarskem letu,
 • Poročila vodij sekcij o delovanju sekcij v preteklem koledarskem letu,
 • Letno finančno poročilo,
 • Poročilo nadzornega odbora,
 • Volitve predsednika društva za mandatno obdobje 2019 - 2023,
 • Volitve izvršnega odbora društva za mandatno obdobje 2019 - 2023,
 • Volitve nadzornega odbora društva za mandatno obdobje 2019 - 2023,
 • Volitve disciplinske komisije društva za mandatno obdobje 2019 - 2023,
 • Program dela Kulturnega društva Rogoznica do konca koledarskega leta,
 • Pobude in vprašanja,
 • Beseda gostov.

Vljudno vabljeni!

Vabilo v pdf obliki (KLIK).