Vodja sekcije: Lidija Kolarič

Telefon: 040 822 213

E-naslov: kolaric.lidija75@gmail.com

O sekciji

Otroška folklorna skupina Klopotec je pričela z delovanjem maja 1992 in se še isto leto pod mentorstvom Cvetke Glatz predstavila s programom Peričice. Osnova dela v folklorni skupine je ples, ki vključuje vokalno in instrumentalno glasbo in kostume. Otroci pa ob pripravah na nastop spoznavajo tudi otroške igre, izštevanke, šege in navade. Skupina se skuša s svojimi nastopi približati načinu življenja pred stoletjem, ko so imeli večji pomen običaji, prazniki, pesem in ples.

Do leta 2013, ko je mentorstvo prevzela Lidija Kolarič, je skupino vodila Cvetka Glatz. Leta 2015 se kot mentorica pridruži skupini še Nina Godec Meško.

V skupino je na sezono vključenih povprečno 20 otrok. V 27 letih delovanja skupine, je bilo vanjo vključenih preko 100 otrok, pripravili so 23 odrskih postavitev. Mladi folklorniki s programi skrbijo za ohranjanje vzhodnoštajerskih plesov, pesmi, šeg in navad, ki jih izvajajo ob spremljavi harmonike. Redno se udeležujejo območnih srečanj otroških folklornih skupin OI JSKD Ptuj, so redni udeleženci koncertov FS Bolnišnica DPD Svoboda Ptuj in FS KD Rogoznica. V letih delovanja je imela OFS Klopotec preko 120 nastopov doma in v tujini.

Kvalitetno preživljanje prostega časa, veselje do petja, plesa, zanimanje za pretekli način življenja in nenazadnje tudi zabavo, druženje so razlogi za vključevanje v folklorne skupine.

Osnovni podatki

Vodja sekcije: Lidija Kolarič, telefon: 040 822 213, e-naslov: kolaric.lidija75@gmail.com

Umetniški vodja sekcije: Nina Godec Meško