Vodja sekcije: Rene Fekonja

Telefon: 040 588 090

E-naslov: dramska.kdrogoznica@gmail.com

O sekciji

Dramska dejavnost ima na območju današnje Četrtne skupnosti Rogoznica dolgo tradicijo, saj sega že v čase Avstro-Ogrske monarhije, ko so se na takratnem Bračičevem odru v gostilni Franca Bračiča zbirali zavedni Slovenci in v okviru Kmetijskega bralnega društva pripravljali za takratne razmere napredna slovenska dramska dela. Zanimanje za dramsko dejavnost se je še okrepilo po drugi svetovni vojni, dramska dejavnost pa je bila leta 1959 tudi povod za ustanovitev Kulturnega društva Rogoznica, v katerem je kot prva pričela delovati prav dramska sekcija. Zanimanje za dramsko dejavnost je sčasoma ugasnilo, zato je takratna dramska sekcija prenehala delovati. Ne glede na navedeno je bila v Kulturnem društvu Rogoznica dolgoletna želja, da se to dejavnost ponovno obudi in da se znova ustanovi dramska sekcija, kar nam je uspelo leta 2016.

Novoustanovljena dramska sekcija Kulturnega društva Rogoznica se je javnosti najprej predstavila z igro in režijo tradicionalnih skupnih koncertov Kulturnega društva Rogoznica, svojo prvo samostojno igro pa je na oder postavila 22. 4. 2019, ko je gledalcem v Domu krajanov Rogoznica zaigrala veseloigro Raztresenca. Z omenjeno igro se je sekcija tri dni kasneje predstavila tudi na območnem Linhartovem srečanju odraslih gledaliških skupin, spodbudne ocene ocenjevalca pa dajejo članom zagon, da se pod vodstvom umetniške vodje Blanke Širovnik že pripravljajo na novo igro.

Osnovni podatki

Vodja sekcije: Rene Fekonja, telefon: 040 588 090, e-naslov: dramska.kdrogoznica@gmail.com

Umetniški vodja: Blanka Širovnik, telefon: 031 245 620, e-naslov: blanka.sirovnik@gmail.com