Vodja sekcije: Lea Kralj

Telefon: 041 534 475

E-naslov: leakralj7@gmail.com

O sekciji

Likovna sekcija Kulturnega društva Rogoznica združuje likovne umetnike domačega okolja. Njeno delo je usmerjeno predvsem v vzgojo in izobraževanje mladih nadarjenih likovnikov. Sekcija je bila ustanovljena marca 1976. Ustanovitelji so bili Jože Foltin, Lea Kralj, Maks Menoni, Veronika Rakuša in Franc Simonič. V sekcijo vključeni člani so imeli v glavnem likovno izobrazbo, kar je precej pripomoglo k delu. Ob dramski sekciji je bila likovna sekcija nosilec kulturnega dogajanja na območju sedanje MO Ptuj. Ob menjavi generacije je prišlo do krajšega zastoja. Na osnovi pobud in potreb okolice, je kulturna dejavnost dobila nov zagon leta 1997.

Sekcija je že na začetku pričela z izobraževanjem predšolskih in osnovnošolskih otrok s ciljem razvijanja zmožnosti opazovanja, zaznavanja in upodabljanja sveta. Likovne delavnice so potekale pod budnim očesom ptujskih likovnih strokovnjakov: Jožeta Foltina, Franca Simoniča, Maksa Menonija in kasneje tudi Aleša Likarja, na njih pa so mladi ustvarjalci organizirano vstopali v svet risbe in barv. Udeleženci učnih delavnic so se predstavili na skupnih razstavah. Kar pa je še posebej pomembno, nekateri od njih so dosegli vidne rezultate na področju likovne dejavnosti v vrtcih in v šolah.

V dosedanjem delovanju je sekcija organizirala mnogo uspešnih mednarodnih likovnih kolonij, kot gostje pa člani uspešno predstavljajo Ptuj tudi na drugih likovnih kolonijah in taborih v Sloveniji in tujini. Svoje delovanje skozi svoja dela prikazujejo s stalnimi ali občasnimi razstavami na vseh pomembnejših razstaviščih v Ptuju in okolici.

Prenovljene otroške likovne delavnice

V letu 2022 je sekcija ponovno pričela z otroškimi likovnimi delavnicami za osnovnošolce in srednješolce, tokrat v nekoliko spremenjeni podobi.

Delavnice potekajo ob sredah, med 16.00 in 17.30, v Domu krajanov Rogoznica. Udeleženci spoznavajo različne likovne tehnike in slikarske materiale. Seznanjajo se z osnovami in različnimi vrstami likovne kompozicije. Likovne elemente likovne abecede obravnavajo postopoma, velik poudarek je na črti, ki je osnova likovnega izražanja in na likovnem ravnovesju. Seznajjajo se z vrstami likovnih kontrastov, ki so osnova slikarskega področja. Ob delu se dotikajo likovnih umetnin velikanov likovne umetnosti in analizirajo njihove ustvarjalne pristope. Upoštevajo tudi individualne želje.

Mentorica delavnic je izkušena likovna pedagoginja Lea Kralj.

Vabimo vas, da se nam pridružite. Dodatne informacije lahko dobite pri mentorici, na telefonski številki: 041 534 475.

Osnovni podatki

Vodja sekcije: Lea Kralj, telefon: 041 534 475, e-naslov: leakralj7@gmail.com

Namestnik vodje: Maks Menoni, telefon: 041 580 659