Vodja sekcije: Aleš Likar

Telefon: 040 55 77 49

E-naslov: alesch.likar@gmx.net

O sekciji

Likovna sekcija Kulturnega društva Rogoznica združuje likovne umetnike domačega okolja. Njeno delo je usmerjeno predvsem v vzgojo in izobraževanje mladih nadarjenih likovnikov. Sekcija je bila ustanovljena marca 1976. Ustanovitelji so bili Jože Foltin, Lea Kralj, Maks Menoni, Veronika Rakuša in Franc Simonič. V sekcijo vključeni člani so imeli v glavnem likovno izobrazbo, kar je precej pripomoglo k delu. Ob dramski sekciji je bila likovna sekcija nosilec kulturnega dogajanja na območju sedanje MO Ptuj. Ob menjavi generacije je prišlo do krajšega zastoja. Na osnovi pobud in potreb okolice, je kulturna dejavnost dobila nov zagon leta 1997.

Sekcija je pričela z izobraževanjem predšolskih in osnovnošolskih otrok s ciljem razvijanja zmožnosti opazovanja, zaznavanja in upodabljanja sveta, ki ga živimo. Pod budnim očesom ptujskih likovnih strokovnjakov: g. Foltina, g. Simoniča in g. Menonija mladi ustvarjalci organizirano vstopajo v svet risbe in barv. Udeleženci učnih delavnic, teh je trenutno okrog dvajset, so se predstavili na skupnih razstavah. Kar pa je še posebej pomembno, nekateri od njih dosegajo vidne rezultate na področju likovne dejavnosti v vrtcih in v šolah, ki jih obiskujejo.

Likovne delavnice potekajo skozi vse leto. V času poletnih počitnic enkrat tedensko po dve šolski uri, med šolskim letom pa dvakrat tedensko po dve šolski uri. Teoretični del zajema osnovne zakonitosti likovnega ustvarjanja od ideje do realizacije. Obravnava zajema vse likovne tehnike z obrazložitvijo prednosti in slabosti posameznih tehnik. Poudarek dajejo risbi kot osnovi likovnega snovanja, kreativni porabi prostora glede na izbrani motiv ter likovno podlago. Obravnavanje teh tem je omejeno na starostno povprečje udeležencev. Pri konkretizaciji likovnih zamisli uporabljajo predvsem akrilne barve, malo manj pa tudi svinčnik, oglje, grafit, pastele, krede, akvarele. Kot likovno podlago uporabljajo papir, grundirani lesonit, kaširano platno ter v posameznih primerih klasično platno napeto na podokvirih.

V dosedanjem delovanju je sekcija organizirala mnogo uspešnih mednarodnih likovnih kolonij, kot gostje pa člani uspešno predstavljajo Ptuj tudi na drugih likovnih kolonijah in taborih v Sloveniji in tujini. Svoje delovanje skozi svoja dela prikazujejo s stalnimi ali občasnimi razstavami na vseh pomembnejših razstaviščih v Ptuju in okolici.

Osnovni podatki

Vodja sekcije: Aleš Likar, telefon: 040 55 77 49, e-naslov: alesch.likar@gmx.net

Namestnica vodje sekcije: Mateja Cartl, telefon: 041 839 005, e-naslov: mateja.cartl@gmail.com

Umetniški vodja: Maks Menoni, telefon: 041 580 659