O društvu

Kulturno društvo Rogoznica deluje na področju ljubiteljske kulture v Četrtni skupnosti Rogoznica v Mestni občini Ptuj. Sekcije s svojim delovanjem bogatijo kulturni utrip domačega okolja in z organizacijo lastnih prireditev ter nastopi na prireditvah približujejo kulturo lokalnemu prebivalstvu. V Kulturnem društvu Rogoznica deluje osem sekcij: Dramska sekcija, Folklorna skupina KD Rogoznica, Koranti Rogoznica, Likovna sekcija, Moški pevski zbor KD Rogoznica, Orači iz Kicarja, sekcija ljudskih pevcev in godcev Stari prijatelji iz Kicarja ter sekcija podvodne fotografije.

Kulturno društvo Rogoznica ima status nevladne organizacije v javnem interesu na področju kulture in status prostovoljske organizacije ter je kot nosilec enote obhodi kurentov, ki je razglašena za živo mojstrovino državnega pomena, vpisano v Register nesnovne kulturne dediščine pri Ministrstvu za kulturo in na UNESCO Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva. Društvo je član Zveze kulturnih društev Ptuj in Zveze društev kurentov.

Društvo vsako leto organizira nekaj odmevnih prireditev, med katere sodijo Mednarodna likovna kolonija Rogoznica, Kicar poje in igra, Božično-novoletni koncert Moškega pevskega zbora ter letna koncerta Moškega pevskega zbora in Folklorne skupine. Sekcije skozi vse leto aktivno izvajajo kulturno dejavnost v lokalnem okolju in širše. V pustnem času delujeta sekcija Koranti Rogoznica ter sekcija Orači iz Kicarja, ki obiskujeta hiše v vaseh Četrtne skupnosti ter se udeležujeta karnevalov doma in v tujini.

Zgodovina

Ljubiteljska kultura na Rogoznici se je pojavila v različnih oblikah že v zgodnjih letih prejšnjega stoletja. Simpatizerji ljubiteljske kulture so 21. februarja 1959 sklenili ustanoviti v takratnem Zadružnem domu Rogoznica svoje prosvetno društvo. Ustanovili so 5-članski iniciativni odbor, ki je pripravil ustanovitvene akte. Prosvetno društvo Rogoznica se je registriralo aprila 1959 in junija istega leta dobilo odločbo o ustanovitvi. Uradni datum ustanovitve zdajšnjega Kulturnega društva Rogoznica je tako 1. junij 1959.

Prvi predsednik društva je bil Konrad Vela. V okviru društva so začele delovati knjižnica, dramska sekcija in likovna sekcija. Kmalu se je ustanovil tudi mešani pevski zbor. V času uspešnega delovanja vseh sekcij društva, se je društvo preimenovalo v Prosvetno društvo Alojz Arnuš Rogoznica. Iz mešanega pevskega zbora se je izoblikoval ženski pevski zbor.

Konec 80-tih let je po prenehanju delovanja Mešanega pevskega zbora Alojz Arnuš, ljubiteljska kultura na Rogoznici upešala. Deloma so jo ohranjali likovniki, predvsem pa skupina Koranti Rogoznica, ki je organizirano začela delovati leta 1982. Šele decembra 1997 je peščica zanesenjakov ponovno oživila društvo. Vse ustanovitvene akte so uskladili z novo zakonodajo, društvo se je preimenovalo v Kulturno društvo Rogoznica, predsedovanje pa je prevzel Marjan Cajnko, ki je društvo vodil 18 let, do leta 2015.

Po ponovni oživitvi društva, se je kot prvi predstavil Moški pevski zbor Rogoznica. Ob njegovi ustanovitvi, jeseni 1999, je društvo začelo ponovno rasti. V letu 2001 sta pričeli delovati sekcija ljudskih pevcev in godcev, Stari prijatelji iz Kicarja ter trenutno neaktvina sekcija kvintet DUR, takrat še pod imenom Pevci iz Nove vasi.

Pevci kvinteta DUR so pričeli s koledovanjem ob Svetih treh kraljih. Letno so na ta dan s pesmijo na domovih obiskali preko petdeset družin. Bili so nosilci kulturnega življenja v Društvu upokojencev Rogoznica. Nastopali so na številnih prireditvah na območju Mestne občine Ptuj, v Četrtni skupnosti Rogoznica, na revijah ljudskih pevcev in godcev ter raznih slavjih. Letno so imeli preko dvajset nastopov. Redno so sodelovali kot gostje na Reviji pevskih zborov upokojencev Slovenskih goric. Leta 1999 so izdali prvo samostojno kaseto in zgoščenko. Zaradi manjka pevskega kadra so prenehali z delovanjem.

Leta 2005 sta se obstoječim sekcijam pridružili Folklorna skupina KD Rogoznica in Orači iz Kicarja. Slednji so delovali že dalj časa, tega leta pa je dozorela ideja o uradni registraciji kot sekcija Kulturnega društva Rogoznica. Leta 2013 so v društvu prenovili temeljni akt, pripravili spletno stran ter prenovili svojo celotno podobo. V letu 2015 je prišlo do zamenjave v izvršnem odboru. Dotedanji predsednik Marjan Cajnko je predal funkcijo Ninu Galunu, sam pa ostal v društvu kot član izvršnega odbora in gospodar Doma krajanov Rogoznica, za prenovo katerega je zaslužen. Prav tako mu je bil podeljen naziv častnega člana društva.

Danes v Kulturnem društvu Rogoznica aktivno deluje okrog 150 članov, v osmih sekcijah: Dramska sekcija, Folklorna skupina KD Rogoznica, Koranti Rogoznica, MoPZ Rogoznica, Likovna sekcija, ljudski pevci in godci Stari prijatelji iz Kicarja, Orači iz Kicarja ter sekcija podvodne fotografije. Društvo ima status nevladne organizacije v javnem interesu na področju kulture, njegov predsednik pa je Nino Galun. Glavnina dejavnosti se odvija v Domu krajanov Rogoznica, kjer je tudi sedež društva.

Vse sekcije s svojimi vsebinami bogatijo kulturni utrip na raznih prireditvah v Četrtni skupnosti Rogoznica in Mestni občini Ptuj, s svojim delovanjem pa so sloves ptujske ljubiteljske kulture ponesle po vsej Sloveniji in tudi širom Evrope.

Vsi člani Kulturnega društva Rogoznica si prizadevamo nadgraditi svojo dejavnost in jo prikazati čim širši javnosti. Naši pogledi so usmerjeni v prihodnost. Zavedamo se namreč, da bo na prepihu evropskih kultur za vse ljubitelje kulture eden poglavitnih, dolgoročno morda najpomembnejših, izzivov zagotovo ohranitev lastne, slovenske identitete.

Osnovni podatki

Kulturno društvo Rogoznica, Slovenskogoriška cesta 18, 2250 Ptuj, Slovenija

Matična številka: 5275733000, Davčna številka: 97727512

Transakcijski račun: SI56 04202-0000596778 pri Novi KBM

Predsednik: Nino Galun, telefon: 031 565 024, e-naslov: nino.galun@gmail.com

Podpredsednik: Bogomir Širovnik, telefon: 041 523 075, e-naslov: bogomir.sirovnik@gmail.com

Podpredsednik: Janez Kocmut, telefon: 041 574 620, e-naslov: janez.kocmut@gmail.com

Tajnik: Jernej Tili, telefon: 051 239 157, e-naslov: jernejtili@gmail.com

Blagajničarka: Ivana Toplak

Član izvršnega odbora, gospodar Doma krajanov Rogoznica: Marjan Cajnko, telefon: 031 200 607

Nadzorni odbor: Franc Rašl, Vid Lačen, Aljaž Vojsk, Vladimir Tili, Blanka Širovnik

Disciplinska komisija: Franc Čuček, Andrej Cajnko, Slavko Ciglar

Kontaktni obrazec